Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi Öğretmenliği 2A / 2B Bilgisayar II (2018-2019 Bahar)

Fen Bilgisi Öğretmenliği 1A / 1B - Bilişim Teknolojileri (2018-2019 Güz)

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yılı başında bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurullarınca her öğrenciye, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından da danışman ataması yapılabilir. Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve bu öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler. (Değişiklik : Resmi Gazete tarih ve sayısı: 27.09.2016 / 29840)

http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-yeni.html